Snabba Leveranser
Bra Priser
Premium Sortiment Online

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss!

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder Dentojs tjänster och produkter. På den här sidan presenterar vi därför vår Integritetspolicy. Vid eventuella frågor eller om något är otydligt ber vi dig kontakta vår kundservice på info@dentoj.com.

Inledning

Denna integritetspolicy gäller vid användning av produkter och tjänster som tillhandahålls av Dentoj.com i Sverige. På Dentoj är säkerhet och integritet en betydelsefull komponent för vår organisation och kundens förtroende att tillåta oss hantera och lagra data om dig och din verksamhet. Vi på Dentoj vill att du som kund är medveten om hur vi hanterar persondata och att informationen som vi lagrar hanteras på ett lagligt och ansvarigt sätt.

Typ av personuppgifter

Dentoj tillhandahåller produkter och tjänster till kunder. Tjänsten produceras av personal anställd av Dentoj. Inom ramen för Tjänsten har Kunden möjlighet att lagra data. I den mån denna data innehåller personuppgifter så regleras Leverantörens behandling av sådana uppgifter i denna instruktion.

Ändamål för behandling

För att Dentoj ska tillåtas behandla personuppgifter krävs att det alltid finns ett stöd från dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. Det innebär att behandling av alla personuppgifter som berörs inom vår verksamhet är laglig genom att; vara nödvändig (1) för att fullgöra ett avtal med en kund eller (2) för att uppfylla en för Dentoj rättslig förpliktelse. Ytterligare behandlingar av personuppgiftsdata får ske (3) efter ett samtycke eller (4) efter en intresseavvägning.

Tillhandahållande av tjänster

Dessa registrerade personuppgifter behandlar vi för att tillhandahålla våra tjänster i form av att identifiera en kund, att fullborda leverans av produkter i enlighet med avtal och att genomföra betalningar för våra produkter, att hantera fakturor samt att hantera support.

Kommunikation om tjänster

Vi behandlar data i samband med kommunikation med våra kunder om våra tjänster och produkter. Detta omfattas när Dentoj skickar information och är i kontakt med kunden gällande våra tjänster och produkter. Det omfattas även när våra kunder är i kontakt med vår kundtjänst. '

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Marknadsföring

Dentoj behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster. Detta kan ske via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan Dentoj även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Cookies

Dentoj sparar cookies på besökare till våra webbplatser med syftet att sammanställa statistik för analysbehov men även för att presentera unikt relevant information hos användaren av webbplatsen.

Lagring och hantering

Lagring och datorkapacitet tillhandahålls i Sverige. Administration av system för lagring och datorkapacitet sker i Sverige.

Lagringsregler

Gallring av Personuppgifter som lagras i Tjänsten av Personuppgiftsansvarig hanteras av Personuppgiftsansvarig. Radering av data resulterar i omedelbar radering från Dentojs primära lagringssystem. Kunden utför själv önskad radering. Radering av data resulterar i omedelbar radering från primärt lagringssystem. Data som har säkerhetskopierats kommer att sparas i upp till 9 månader efter radering eller enligt specifikation för respektive tjänst.

Tillgänglighetskontroll

Tjänstens tillgänglighet skyddad genom att med olika tekniker skydda mot enskilda komponentfel. Säkerhetskopiering av data som kan innehålla personuppgifter som lagras i Tjänsten sker i syfte att skydda tjänsten och kundens data mot förlust av data. Säkerhetskopiering sker dagligen och data sparas enligt specifikation för respektive tjänst. Data som har säkerhetskopierats kan endast tas bort i sin helhet. Enskilda personuppgifter kan inte raderas från säkerhetskopian. Säkerhetskopierad data kan inte tillgängliggöras för att söka efter enskilda personuppgifter.

Dina rättigheter

Rätt till begränsning av behandling och rätt till dataportabilitet av data börjar gälla i samband med att EU:s nya dataskyddsförordning, även kallad GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018. För att fullgöra dessa rättigheter eller kontakta oss gällande detta, se sektion Kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

För kontakt gällande personuppgiftsansvarig, personuppgiftsombud eller dina rättigheter hänvisar vi till att kontakta vår kundservice på info@dentoj.com.