Aftamed

3 artiklar

Aftamed främjar läkning av afte, blåsor och mindre sår i munnen. Kan användas för barn & vuxna.

Aftamed har visat god effekt i kontrollerade och publicerade studier mot smärt-tillstånd i munnen.

Aftamed