Fluorette

1 artiklar

Är ett salivstimulerande medicinskt fluortuggummi som används vid förhöjd risk för karies t ex vis muntorrhet, delprotes, tandställning.

Genom att tugga Fluorette tuggummi stimuleras saliven, samtidigt som fluor tillförs.

Fluorette