Herstat

1 artiklar

Herstat är en medicinteknisk produkt som används för att snabbt lindra symtom vid munsår orsakade av herpes simplex virus.

Herstat – effektiv behandling vid munherpes. Herpesvirus finns hos närmare 70 procent av befolkningen och är lika vanligt hos unga som gamla.

Herstat