Zoviduo

1 artiklar

Zoviduo är ett receptfritt läkemedel vid munsår.

Zoviduo innehåller två aktiva substanser: aciklovir och hydrokortison. Aciklovir är ett virushämmande läkemedel.

Zoviduo